Reiki-behandeling

                                                  Wat is Reiki?


Reiki is een Japans woord dat universele levensenergie betekent.
Ook gebruiken we ‘Reiki’ als we het over de manier hebben waarop je Reiki kunt gebruiken: het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen.
In aanleg is iedereen in staat levensenergie door te geven. Wij hebben zelfs de neiging onze handen precies daar neer te leggen waar de energie het hardste nodig is!

Als jong kind hadden we nog een natuurlijke verbondenheid met de levensenergie. Door verschillende redenen (o.a. stress) wordt die afstemming tijdens ons leven steeds minder en zijn wij als volwassenen nog maar beperkt in staat om genezende energie door te geven.

Je verbinding wordt hersteld
De grondlegger van Reiki, de Japanse Dr. Mikao Usui, ontdekte in 1921 een manier waarop je de natuurlijke gave om energie door te geven weer kunt herstellen: de Reiki afstemmingen. Een Reiki afstemming zou je kunnen zien als een heel bijzonder soort Reikibehandeling. Tijdens een Reikicursus op Helios stemt een traditioneel opgeleide Reiki Master iedere deelnemer vier keer af op de Reiki energie. Hierdoor wordt de verbinding met de genezende energie weer helemaal hersteld.

Al tijdens de cursus merk je duidelijk het verschil met daarvoor: je handen tintelen of worden warm, of je voelt op een andere manier dat de energie stroomt. Deze warme, liefdevol aanvoelende levensenergie kun je doorgeven aan jezelf maar ook aan een ander, zo vaak je dat maar wilt.

Reiki leer je in de eerste plaats voor jezelf. Wanneer je verbinding met Reiki is hersteld, heb je de rest van je leven altijd iets “bij de hand” wanneer ziekte of psychische problemen op je weg komen: je hebt altijd twee energierijke handen die je kunt neerleggen waar het maar nodig is.

Heling van emotionele pijn
Een Reikibehandeling werkt lichamelijk en geestelijk ontgiftend en bevrijdend. Reiki ondersteunt op krachtige, natuurlijke wijze het proces van genezing.
Reiki kan worden toegepast bij (ernstige) chronische ziekten maar evengoed bij griep, ontstekingen en als “eerste hulp” bij verwondingen en breuken.

Reiki werkt op alle niveaus van ons leven in: de energie ondersteunt ons bij de heling van onze emotionele pijn en helpt ons om onverwerkte ervaringen alsnog te verwerken. Zij ondersteunt ons om onze levensproblemen op te lossen door ons weer te verbinden met ons aangeboren inzicht, onze eigen kracht.

Genezen door Reiki betekent meer dan het kwijt raken van storende lichamelijke kwalen: het betekent een warm, liefdevol contact opbouwen met je lichaam en je geest, luisteren naar hun taal en ze te ondersteunen, in plaats van jezelf voorbij te lopen en je ziektesymptomen te negeren of te onderdrukken.

Reiki is natuurlijk en…… gewoonweg lekker!
Reiki is een heel eenvoudige, natuurlijke manier om energie door te geven. Je hoeft dus geen bijzondere begaafdheid te bezitten om de cursus te kunnen doen. Open willen staan voor je levensenergie, nieuwsgierig zijn naar de taal van je eigen lichaam is voldoende om jezelf het geschenk van Reiki te geven – een geschenk dat je nooit meer kan worden afgenomen. Is je natuurlijke verbinding met Reiki eenmaal hersteld, dan blijft de energie altijd beschikbaar.

Reiki geven is even aangenaam als Reiki ontvangen.

De  Reiki energie stroomt evenzeer door de gever als door de ontvanger, en beide delen in de warmte en ontspanning.
Met Reiki kun je ook op een gemakkelijke wijze baby’s en kinderen helpen die ziek zijn, ook al weet je (nog) niet wat ze mankeren.

Het Usui Systeem van Reiki
Genezen door energie-overbrenging is in feite zo oud als de mensheid. Het systeem van Reiki werd door de Japanse Dr. Mikao Usui herontdekt en nieuw leven ingeblazen. Een van zijn leerlingen, de marine-arts Dr. Chuyiro Hayashi, stichtte een Reikikliniek in Tokyo. De Amerikaans-Japanse Hawayo Takata vond daar genezing en werd uiteindelijk ook zelf Reiki Master. Zij introduceerde Reiki in het westen.
Haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto is voor ons de levende schakel met deze traditie van Reiki.

Hoewel wij onze Reikimethode het ‘Usui Systeem van Natuurlijk Genezen’ noemen om onze grondlegger te eren, zou de methode nog beter het Usui-Hayashi-Takata-Furumoto systeem kunnen heten. Iedere grootmeester heeft zijn/haar eigen stempel gedrukt op onze heelmethode en haar diepgaander, effectiever en praktischer gemaakt.

Reiki als deel van een heelmethode

Wat wel te observeren valt, ook wetenschappelijk, zijn de effecten van het werken met Reiki. Vele cursisten en masters, die hun tijd en energie gestoken hebben in het behandelen van zichzelf en anderen, komen tot dezelfde slotsom. Het geven van Reiki ontspant lichaam en geest en ondersteunt daarbij het zelfgenezend vermogen van de ontvanger. Reiki geneest niet, ook de behandelaar kan niet beschouwd worden als genezer. De ontvanger van Reiki bepaalt bewust/onbewust wat hij of zij met deze energie doet. Dat wil zeggen, wanneer iemand open staat voor het laten doorstromen van Ki (energie) door het hele wezen (het fysieke, emotionele lichaam), kan dat tot genezing, heling of acceptatie leiden. Er treedt altijd een bepaalde verbetering op en leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten.

Reiki kun je dus gebruiken als een op zichzelf staande heelmethode. Ook kun je met Reiki andere heelmethodes ondersteunen. Als je medicijnen krijgt van je arts zullen deze beter hun werk doen, waardoor ze waarschijnlijk wat sneller afgebouwd kunnen worden. Wel raden we hier aan dit nooit op eigen houtje te doen, maar altijd onder begeleiding van de behandelend arts. Als je hulp krijgt via het RIAGG, psychiater, psycholoog of andere hulpverleners, zul je sneller tot inzichten komen. Heb je je arm gebroken en je behandelt deze (door het gips heen), dan zul je merken dat de breuk eerder geneest. Zo zijn er legio voorbeelden te noemen waar je met Reiki zeer goed ondersteunend kunt werken. Nog een belangrijke noot hierbij is: alle geneeswijzen zijn ten behoeve van de mens (dier en plant); er is er niet een de enig juiste. Zodra een geneeswijze zich voordoet als zou het de enige juiste zijn en daarmee de andere vormen als fout betitelt, dan is dit een vorm die niet aan te raden is.

Men kan met Reiki alle kwalen genezen, maar niet alle mensen. Dit is een uitspraak met een grote kern van waarheid. Je kunt wel alle mensen behandelen, alleen het zal niet bij iedereen hetzelfde effect hebben.

  • Het kan zijn dat het lijkt dat de behandeling geen uitwerking heeft op de persoon. Dit kan komen doordat de persoon voor een andere kwaal komt dan waar de energie zijn uitwerking op heeft. Bijvoorbeeld, iemand komt vanwege een bezeerde schouder. Na verloop van tijd blijkt het met de schouder nog steeds niet vooruit te gaan. Maar ondertussen is bij die persoon wel ‘n depressie aan het verdwijnen. We zouden soms wel willen, maar deze energie is niet te sturen. Het zoekt zijn eigen weg. De energie gaat daar naartoe waar die het hardste nodig is, omdat dat de plaats is van de grootste onbalans.

  • Het kan zijn dat de ontvanger en de gever van de behandeling elkaar niet liggen. Het klikt niet tussen beiden, om het zo maar eens te zeggen. Als dit het geval is dan zal dit de doorstroming van energie blokkeren. Je kunt hetzelfde zien bij een omhelzing die niet van harte komt. Dat voel je! Er straalt geen liefde, geen warmte van af. Zo is het ook met de behandeling. Wordt deze niet met liefde gegeven, dan heeft de ontvanger hier ook geen baat bij.

  • Het kan zijn dat de ontvanger een andere vorm van geneeswijze nodig heeft. Omdat er eerst iets anders moet gebeuren voordat je met Reiki behandeld kunt worden. Als je bijvoorbeeld een blindedarm hebt die nodig verwijderd moet worden, zal een behandeling de buikpijn alleen maar verergeren. Dit houdt in dat de signalen die het lichaam geeft duidelijker worden. Hierdoor komt de desbetreffende persoon dus eerder bij de arts of therapeut terecht, die hij of zij nodig heeft. Deze andere vormen kunnen zeer goed met Reiki ondersteund worden. Waardoor het herstel bespoedigd wordt.

  • Het kan zijn dat iemand altijd ziek of zoekende is, louter en alleen omdat hij/zij op deze manier de aandacht krijgt en geen andere manier weet om deze te krijgen. Je kunt dan behandelen wat je wilt, maar er zal altijd weer iets zijn waardoor deze persoon opnieuw de aandacht zoekt. Meestal heeft hij of zij dit zelf niet in de gaten. En vaak willen ze het ook niet zien. Als dit het geval is dan kun je als behandelaar ook niets betekenen. Ook hierin moeten we de Vrije Wil, aan ieder van ons bij de geboorte gegeven, accepteren. Wil men er echter wel naar kijken dan is de grootste stap al gezet. En zal het herstel vlug volgen.

De meeste van ons schakelen automatisch de wil in om beter te worden, als we ziek zijn. En soms is de wil er wel, maar ontbreekt de energie. Door deze weer aan te vullen (b.v. door middel van het geven van behandelingen) kan de zieke het weer opbrengen te vechten.

Iemand die behandelingen geeft is een mens en niet altijd in staat om wonderen te verrichten. Ook al zijn deze de wereld nog niet uit. Men mag niet verwachten dat ziektes altijd voorkomen kunnen worden of dat iedere zieke geneest. Verder is het belangrijk te weten dat door de geleidelijke en zachte straling die wordt toegepast, een geleidelijke en rustige genezing zal plaats vinden. Het is dus geen spoedwerk.